Procedura de emitere certificate digitale

1. Achiziţionarea pe persoană juridică a unui certificat calificat se poate face astfel:

 1. Prin prezenţa Utilizatorului la sediul certSIGN sau al partenerilor BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank și OTP Bank, următoarele documente fiind necesare:
  • Contract – original, în 2 exemplare, semnate de administratorul societății;
  • Documentul „Termeni şi condiţii generale” – original, în 2 exemplare semnate de titularul certificatului;
  • Copie CUI / CIF;
  • Copia certificatului constatator / act constitutiv / un document din care să reiasă calitatea de administrator a persoanei care semnează contractul;
  • Copia actului de identitate, pe care se va menționa „Conform cu originalul”;
  • Copie dovadă de plată.
 2. Dacă Utilizatorul nu se prezintă la sediul certSIGN sau la sediile partenerilor BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank și OTP Bank ori se prezintă la un partener CEC Bank, următoarele documente sunt necesare:
  • Documentele menționate mai sus;
  • Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de către un notar public, în original – 1 exemplar;

Certificatul calificat care se eliberează este unul profesional, iar denumirea organizației va apărea în semnătura electronică creată cu ajutorul certificatului.

2. Achiziţionarea pe persoană fizică a unui certificat calificat se poate face astfel:

 1. Prin prezenţa Utilizatorului la sediul certSIGN sau al partenerilor BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank și OTP Bank, următoarele documente fiind necesare:
  • Contractul – 2 exemplare originale, semnate de titular;
  • Documentul „Termeni şi condiţii generale” – 2 exemplare originale, semnate de titular;
  • Copia actului de identitate, pe care se va menționa „Conform cu originalul”;
  • Copie dovadă de plată.
 2. Dacă Utilizatorul nu se prezintă la sediul certSIGN sau la sediile partenerilor BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank și OTP Bank ori se prezintă la un partener CEC Bank, următoarele documente sunt necesare:
  • Contractul – 2 exemplare originale, semnate de titular;
  • Documentul „Termeni şi condiţii generale” – 2 exemplare originale, semnate de titular;
  • Copia actului de identitate, pe care se va menționa „Conform cu originalul”;
  • Copie dovadă de plată;
  • Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de către un notar public, în original – 1 exemplar.

Certificatul calificat care se eliberează este unul personal, adică, în cadrul semnăturii electronice, nu se vor regăsi decât datele personale ale Utilizatorului.

DE REŢINUT!

 • Completarea, semnarea şi ştampilarea tuturor anexelor din contract este obligatorie.
 • Prezentarea actului de identitate este, de asemenea, necesară deoarece certificatul calificat nu se poate elibera fără confruntarea datelor din CI/BI cu cele trecute în contract. Acest proces se numeşte identificarea utilizatorului.
 • Dacă sunt mai mulţi utilizatori, adică se emit mai multe certificate pentru aceeaşi persoană juridică, fiecare dintre ei trebuie să prezinte documentele de mai sus, ÎN AFARĂ DE CONTRACT, care va fi unul singur.
 • În cazul persoanelor juridice, contractul se va semna şi se va ştampila de către reprezentantul legal/administratorul societăţii în dreptul rubricii „BENEFICIAR”, inclusiv în Anexe. În cazul în care contractul urmează a fi semnat prin împuternicit se va prezenta și o copie a documentului care atestă calitatea de împuternicit.
 • Certificatul se va emite în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului şi furnizarea tuturor documentelor.
 • Există, de asemenea, posibilitatea de a încheia contractul cu o persoană juridică, dar certificatul să fie personal, dacă nu se doreşte includerea denumirii organizaţiei respective în semnătura electronică. Acest lucru se face la cerere.
 • Pentru a intra în posesia certificatului, Utilizatorul poate:
  • Să îl ridice, personal, de la sediul certSIGN,
  • Să îl ridice, personal, din sediile partenerilor BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, CEC Bank sau OTP Bank în care a avut loc înregistrarea cererii de certificat,
  • Să îl primească, prin curier cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu sau adresa companiei.

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!