Caută
Close this search box.

MEMENTO: Sistemul RO e-Factura, obligatoriu de la 1 iulie pentru anumiţi operatori economici. Ce reţinem?

UPDATE: Vedeţi aici cele mai recente informaţii despre RO e-Factura

Începând de vineri, 1 iulie 2022, operatorii economici care comercializează produse cu risc fiscal ridicat (B2B) şi cei care desfășoară activități economice în relația cu statul (B2G) au obligaţia să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional RO e-Factura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022.

Vă prezentăm în continuare top 3 aspecte de reţinut pe acest subiect.

1. Certificatul calificat de semnătură electronică, obligatoriu pentru acces în SPV / RO e-Factura

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit. De reţinut faptul că Spaţiul Privat Virtual este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat, precum certSIGN.

Semnătură electronică pe TOKEN

de la 47 euro

* Preţ fără TVA

Semnătură electronică în CLOUD

de la 39 euro

* Preţ fără TVA

După obținerea unui certificat calificat pentru semnătura electronică (detalii AICI) şi înrolarea/accesarea SPV cu ajutorul acestuia (detalii AICI), este necesară completarea formularului 084 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, înscrierea putând fi facută direct din SPV.

În urma transmiterii formularului 084, operatorul economic este înscris în Registrul RO e-Factura cu data de 1 a lunii următoare, dobândind totodată, în mod automat, și calitatea de destinatar.

2. Facturarea electronică în relaţia B2B

În relaţia comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul RO e-Factura, fiind necesară înregistrarea ambilor în Registrul RO e-Factura.

O excepţie o constituie operatorii economici care comercializează produse cu risc fiscal ridicat în relaţia business to business, în cazul acestora fiind obligatorie de la 1 iulie 2022 utilizarea sistemului pentru facturare electronică.

De reţinut că, potrivit OPANAF nr. 12/2022, produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura sunt:

  • legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile
  • băuturi alcoolice
  • construcţii noi
  • produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş)
  • îmbrăcăminte şi încălţăminte

3. Facturarea electronică în relaţia B2G

Obligaţia emiterii unei facturi electronice şi transmiterea acesteia prin sistemul naţional RO e-Factura în format .xml se aplică de la 1 iulie 2022 şi pentru livrările și/sau prestările realizate de operatori economici către autorități publice, considerate contractanți într-o relație B2G.

În domeniul achiziţiilor publice, prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicaţiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice emise în relaţia B2G. Prin prelucrarea facturii electronice se înţelege inclusiv parcurgerea fazelor execuţiei bugetare.

Alte aspecte de reţinut

  • Reamintim că, de la 1 aprilie 2022, toate firmele care activează în domeniul turistic şi acceptă vouchere de vacanţă trebuie să transmită facturile prin RO E-factura, conform OUG nr. 131/2021.
  • În cazul în care emitentul şi destinatarul facturii electronice sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
  • O factură electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul RO e-Factura.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest